Henning Bang og Laura Højmose er valgt fra Tiphede sogn.

Bodil Hagelskjær, Ejner Knudsen, Jørgen Mikkelsen, Kjeld Simonsen, Jens Mølgaard og Tove Søgaard er valgt for Timring sogn.

 

Jens Mølgaard Pedersen, Formand

Albækvej 11, Timring, 7480 Vildbjerg 
tlf. 9713 3600, mob. 4080 7231
e-mail: gitte-jens@pedersen.mail.dk
(Medlem af valgbestyrelsen, Underskriftsberettiget) 

 

Laura Højmose, Næstformand

(Bygningssagkyndig, Mdl. Valgbestyrelsen, Koncert- og Arrangementsudvalg) 

 

Tove Endahl Søgaard,  Kontaktperson  og sekretær

Møltrupvej 68, 7480 Vildbjerg 
Mob.: 3066 4084
e-mail: tove.sogaard@gmail.com

 

Henning Bang, Kirkeværge 

Løgagervej 31, 7480 Vildbjerg 
Tlf.: 9713 2289 Mob.: 2266 2289
e-mail: agkrog50@hotmail.com  
(Mdl. Præstegårdsudvalg,  Formand for Valgbestyrelsen)

 

Bodil Majbohm Hagelskjær, Kasserer  

Mejsevej 4, Timring, 7480 Vildbjerg 
Tlf. 9713 1826 mob.:2380 5916
e-mail: bmh@energimail.dk
(Underskriftberettiget person,  Aktiv Timring, Kirkekaffe) 

 

Kjeld Simonsen 

Bjerregårdsvænget 10, 7480 Vildbjerg
Tlf. 9713 6866  Mobil: 3070 6866
e-mail: murermesterkjeldsimonsen@hotmail.com
(Formand for Kirke- og kirkegårdsudvalg, Blomster til menigheden, Kirke til Kirkeprojekt) 

 

Jørgen Mikkelsen

Albækvej 16, 7480 Vildbjerg
mob.: 2229 3939
e-mail: cj@dlgpost.dk
(Mdl. Valgbestyrelsen, Kirke- og kirkegårdsudvalg, Koncert-og arrangementsudvalg, Formand for Præstegårdsudvalg)

 

Ejner Knudsen

Bjerregårdvej 1B, 7480 Vildbjerg
tlf.: 7131 1307
e-mail: ejneraaknudsen@gmail.com
(Kirke og kirkegårdsudvalg, Kontaktperson til Møltrup, Kirkekaffe)