”De grå synger” er fællesskab omkring fællessang og formiddagskaffe en fredag i måneden i Nøvling kirke.

 

Vi starter i kirkerummet kl. 9.00 og synger 30 min. og slutter med at søndagens prædiketekst oplæses.

 

Så går vi ind i kirkesalen og drikker formiddagskaffe og lader snakken få frit løb .

 

Datoer for forår 2021

22. januar

26. februar

26. marts

23. april

Arrangementet er gratis.

 

En kirke- og kulturmedarbejder eller en af sognets præster medvirker.